Comics

Combining speech balloons and emoji faces, simple comics can be created

Hey! What! Shark head? ζ༼☯﹏☯༽ᶘ ' ╾━╤デ╦︻༼ಠ益ಠ༽︻╦̿══╤─ ٩ (̾●̮̮̃ ̾•̃̾) ۶ (,⊙–⊙,) (ಠ益ಠლ) o͡͡͡╮ (•ʖ̯•) ╭o͡͡͡ (•⌣•) (°□°) (ಥ౪ಥ;) (,⊙–⊙,) ¯\_ () _/¯ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Show code for this page

# #![allow(unused_variables)]
# 
#fn main() {
## Comics

Combining speech balloons and emoji faces, simple comics can be created


```comic

+--------------------------------------+
|   .------.             |
|  ( Hey! )            |
|   `--, .-'    .-------.     |
|    /,'     ( What! )    |
|   /'      `--. .--'     |
|            `.\      |
| ٩(̾●̮̮̃ ̾•̃̾)۶         `\     |
|                   |
|             ७(,⊙–⊙,)७  |
|                   |
+--------------------------------------+
|    .---------------.       |
|    | Shark head?  |       |
|    '--, .----------'       |
|     /,'             |
|    /'              |
|                   |
|                   |
|  ζ༼☯﹏☯༽ᶘ              |
|     '              |
|              ლ(ಠ益ಠლ) |
|                   |
+--------------------------------------+
   o͡͡͡╮(•ʖ̯•)╭o͡͡͡            

  ╭(•⌣•)╮     (°□°)         
                   
         乁(ಥ౪ಥ;)ㄏ     
              
   ७(,⊙–⊙,)७                 
            ╾━╤デ╦︻༼ಠ益ಠ༽︻╦̵̵͇̿̿̿̿══╤─       
                 

  ¯\_( ツ )_/¯            
            ( ͡° ͜ʖ ͡°)       
    
```  

Show code for this page {{#playpen comics.md}}
#}